Varför gå till naprapat?

De flesta människor upplever någon gång i livet smärta i leder och muskler. Det kan ske när man är ung och det kan ske när man är gammal, ha med olyckor, arbetsskador eller träning att göra eller till och med vara relaterat till arvsanlag. Knän, höfter, nacke och axlar är några av de vanligaste problemområdena men även hand- och fotvrister, rygg och nerver.

När smärtan kommer och knackar på gäller det att få den lämpligaste behandlingen liksom att förbygga vidare konsekvenser och det är just här som naprapaten kommer in. En naprapat är en person som har utbildat sig till att lindra andra människors lidande genom olika sorters metoder. Det kan handla om massage, stöt-behandling, ultraljud eller akupunktur; möjligheterna är många och varierade beroende på orsaken till smärta. Genom att se vilken typ av skada det rör sig om kan en naprapat komma fram till en bra, terapeutisk behandling och hur länge den behöver pågå.

Ordet naprapat kommer ifrån två vitt spridda språk, tjeckiskans naprapit som betyder “att rätta till” och grekiskans pathos som betyder “lidande”. Det är just det som det hela går ut på och i Sverige är detta en sedan länge etablerad behandlingsform när det kommer till ovan nämnda besvär.

Innan behandlingen påbörjas kommer man till naprapaten för konsultation och det är nu som man får berätta om sina besvär och bli undersökt. Naprapaten frågar om hur smärtan uppstod, hur det känns nu, om man kan göra vissa rörelser och om det finns speciella rörelsemönster i ens dagliga liv som förvärrar eller förbättrar smärtan. Det kan till exempel ha att göra med hur man sitter på jobbet eller om man utför vissa repetitiva handlingar.

Behandlingen påbörjas sedan på kliniken men naprapaten kan även rekommendera att man själv utför vissa övningar eller masserar vissa områden i hemmet, liksom avråder från andra. Det viktigaste är att man genomför hela behandlingen så att man blir riktigt frisk och kry.